Jaką funkcję spełnia token?

Token jest swego rodzaju kalkulatorem, urządzeniem kryptograficznym, które zabezpiecza operacje finansowe dokonywane przez Internet, takie jak na przykład przelewy z bankowych kont internetowych. Generuje on jednorazowe hasła będące zmieniającym się, co 60 sekund ciągiem cyfr, które służą do zabezpieczenia wirtualnych transakcji. Jest to tak jakby tajny klucz autoryzacyjny do danej operacji finansowej, a każdy z nich …

Analiza kredytowa i jej rodzaje

Analiza kredytowa – specjalny rodzaj analizy finansowej, która koncentruje się na zdolności kredytobiorcy do spłaty zadłużenia i dokonuje kwalifikacji ryzyka kredytowego. Analiza kredytowa przedsiębiorstwa obejmuje zwykle analizę sprawozdań finansowych, a także sprawdzenie, czy kierownictwo firmy jest godne zaufania i kompetentne, ocenę wyceny zabezpieczeń majątkowych itp. Największym problemem analizy kredytowej jest fakt, że dotyczy ona przyszłości. Choć …