Papiery wartościowe poza giełdą

Rynek pozagiełdowy powstał w Stanach zjednoczonych w latach 70. XIXw. To miejsce, w którym tak jak na giełdzie, następuje obrót papierami wartościowymi. Zasadnicza różnica polega na tym, że ceny papierów ustalane są pomiędzy domami maklerskimi, a giełda w tym nie uczestniczy. Rynek pozagiełdowy nie ma także fizycznej lokalizacji. Podejmowane w jego ramach działania są oczywiście kontrolowane …

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – funkcje, zadania, kontrowersje

ONZ w swojej strukturze przewidziało także miejsce na organizację, która będzie zajmować się działaniem na rzecz poprawy warunków ekonomicznych sprzymierzonych w nim państw. Głównym zadaniem MFW jest pomoc krajom zadłużonym. Te natomiast zobowiązują się do tego, by wprowadzać wewnątrz państwa odpowiednie reformy o charakterze ekonomicznym. MFW nie ogranicza się jednak tylko do pomocy zadłużonym państwom. Swoją …

Pierwsze kroki inwestora – akcje

Chcąc zacząć inwestycje na giełdzie, trzeba zaznajomić się z terminami, które dla doświadczonych inwestorów nie będą niczym nowym. Dla tych, którzy na giełdzie stawiają dopiero pierwsze kroki, mogą to być bardzo pożyteczne informacje. Akcje to jeden z rodzajów papierów wartościowych, jakimi na giełdzie można obracać. Zawierają w sobie zarówno prawa majątkowe, jak i niemajątkowe, dlatego też …
Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+