Co to jest akredytywa przenośna?

Definicja określa akredytywę jako instrument, który ma być pomocny przy rozliczaniu operacji bezgotówkowych. Co ważne, dotyczy to transakcji międzynarodowych, głównie handlowych. Mówiąc bardziej szczegółowe, jest to pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia określonej kwoty pieniędzy klientowi. Istnieje jednak jeden, ale bardzo ważny warunek: bank klienta musi dostarczyć wszystkich dokumentów, jakie wymagane są do stworzenia kredytywy. Jeżeli chodzi o podmioty wspominanej tu transakcji, należy wymienić dwa banki. One jednak działają w interesie klientów, gdzie jednym z nich jest importer, natomiast drugim eksporter.

Szczególnym rodzajem jest tak zwana przenośna. W tej transakcji najważniejszym podmiotem jest beneficjent. Widzimy zatem wyraźną różnicę między innymi typami tego instrumentu. Jak sama nazwa, beneficjent posiada tutaj nieograniczone prawo do przenoszenia akredytywy na kogoś innego. Dopuszcza się również, by akredytywa została przeniesiona na kilka osób, wówczas nazywa się ich beneficjentami wtórnymi.

W praktyce przenoszenie akredytywy może się jednak okazać nieco skomplikowane. Przede wszystkim zgodę musi wyrazić pierwotny beneficjent, ale to o tak dopiero początek. Konieczne jest również posiadanie dyspozycji od banku otwierającego, co wcale nie musi oznaczać, że bank pośredniczący od razu wyrazi zgodę. Trzeba spełnić kilka warunków.

Okazuje się również, że ustawa jasno określa elementy, które mogą zostać zmienione podczas przenoszenia akredytywy. Dotyczy to między innymi: kwoty, ceny jednostkowej towaru, daty ważności, ostatecznego terminu zakładu i czasu realizacji.

Trzeba zdawać sobie sprawę również z tego, że pierwotny beneficjent nie musi wcale rezygnować w całości z akredytywy. Istnieje bowiem inne rozwiązanie, które w praktyce stosuje się stosunkowo często. Można bowiem oddać tylko część akredytywy, a zachować to, na czym nam zależy.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie maj 2022
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Konta oszczędnościowe porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+