Wiek kredytobiorcy i jego wpływ na decyzje kredytowe

Mimo, że obowiązują od dłuższego czasu niskie stopy procentowe kredytów to banki dość rygorystycznie analizują wnioski kredytowe, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Nie powinno to dziwić, bo tego typu zobowiązania zaciągane są na długi okres czasu i na dość wysokie kwoty. Bank musi ocenić wiarygodność kredytobiorcy i jego zdolność kredytową, by minimalizować ryzyko, że kredyt nie zostanie spłacony. Sprawdzane są nie tylko wyciągi z rachunków, ale i weryfikowana wysokość wynagrodzenia i rodzaj zatrudnienia, stan cywilny i wiek. Najważniejsza jest dla banku historia kredytowa i zdolność do regulowania zobowiązań, zatem główny nacisk kładzie się na wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia. Niewątpliwie także wiek odgrywa sporą role w decyzji kredytowej przy kredycie hipotecznym.

Większość z nas nie może kupić wymarzonego mieszkania czy domu za gotówkę. Głównym źródłem finansowania tego typu zakupu są kredyty hipoteczne. Czy można starać się o taki w każdym wieku?

Banki chętnie udzielają kredytów hipotecznych osobom młodym, z ustabilizowaną sytuacja finansową, posiadającym oszczędności które pokryją minimalną wartość wkładu własnego, a często znaczną część wartości konkretnej nieruchomości. Banki określają we własnym zakresie maksymalny wiek kredytobiorcy. Według obowiązujących przepisów maksymalny wiek z chwilą spłaty ostatniej z wyznaczonych rat nie może być większy niż 70, a nawet 80 lat. Wynika z tego, że o kredyt mogą ubiegać się osoby po pięćdziesiątce. Nie oznacza to jednak, że banki chętnie wydają decyzje pozytywne dla takich osób. Zwykle warunki dodatkowe są bardziej rygorystyczne i obowiązkowe w takich przypadkach bywa ubezpieczenie na życie na określonych przez bank warunkach (często na wyższe sumy ubezpieczenia). Rzecz jasna podstawowym kryterium oceny będzie dochód wnioskującego, historia i zdolność kredytowa.

Wychodzi na to, że nie tylko po studiach warto marzyć o własnym lokum na kredyt. Co więcej osoby dojrzałe są bardziej świadome i racjonalnie podchodzą do zaciągania zobowiązań i terminowo regulują wyznaczone raty, zatem są pożądanymi klientami wielu banków.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie kwiecień 2024
Kredyty hipoteczne porównanie kwiecień 2024
Konta osobiste porównanie kwiecień 2024
Konta oszczędnościowe porównanie kwiecień 2024
Lokaty bankowe porównanie kwiecień 2024