Zmiany w ustawie deweloperskiej – propozycje UOKiK

Projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej ma zawierać sugerowane przez UOKiK zmiany dotyczące głównie zabezpieczenia do otwartych rachunków powierniczych, zgody banku na przeniesienie prawa własności mieszkania na nabywcę bez obciążeń, czy powiązania wpłat z postępami prac na budowie. Obecnie, w oparciu o ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku, nabywcy nie są właściwie chronieni.

Teraz deweloper może przyjmować wpłaty nabywców jedynie na mieszkaniowe rachunki powiernicze otwarte lub zamknięte. W przypadku drugich banki mogą udostępnić wpłacone przez nabywców środki dopiero po zakończeniu prac dewelopera. Do tego momentu MRP „zamraża” środki. W przypadku otwartych MRP bank daje deweloperom dostęp do środków nawet w trakcie realizacji projektu. Bank przekazuje je w transzach, po zakończeniu ustalonego etapu budowy. W przypadku ewentualnego bankructwa dewelopera klienci nie są odpowiednio chronieni i do odzyskania możliwa jest jedynie niewypłacona uprzednio transza. Zatem środki już przekazane na rachunki dewelopera nie są możliwe do zwrotu.

Dane UOKiK wskazują, że z rachunków powierniczych korzysta większość deweloperów. Dlatego Urząd chce wprowadzenia obowiązku stosowania gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych. Wtedy środki będą mogły wrócić do nabywców w całości.

Dodatkowo wpłaty klientów mają być powiązane z poszczególnymi etapami budowy. Przed wypłatą transz bank ma sprawdzić dewelopera, głównie jego prawo do terenu na jakim realizowana jest inwestycja, pozwolenia na budowę, czy ewentualnie nie został złożony wniosek o upadłość, czy nie trwa postępowanie restrukturyzacyjne. Z chwilą zaprzestania prac budowlanych bank będzie zmuszony rozwiązać z deweloperem umowę o prowadzenie rachunku powierniczego, a środki zostaną zwrócone klientom. Każda inwestycja ma mieć własny MRP (obecnie deweloper ma jeden rachunek nawet dla kilku inwestycji), by ułatwić nabywcom dochodzenie roszczeń, gdyby zaistniała sytuacja uprawniająca ich do takiego postępowania.

Zmiany mogą dotknąć także opłaty rezerwacyjnej. Maksymalną kwota proponowana przez UOKiK jest 1% ceny zakupu. Opłata ma być traktowana jak kaucja i w przypadku np. odmowy kredytu hipotecznego dla klienta podlegała by zwrotowi. Urząd chce też uregulowania sprawy oczekiwania na decyzje kredytowe – dzisiaj deweloper sam określa, jak długo może czekać i jak długo klienci mogą szukać atrakcyjnej dla siebie oferty kredytowej. Nowelizacja ma też zmienić kwestie zwolnienia hipoteki.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie maj 2024
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2024
Konta osobiste porównanie maj 2024
Konta oszczędnościowe porównanie maj 2024
Lokaty bankowe porównanie maj 2024