Upadłość konsumencka a własna firma

Zmiana przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej w 2015 roku spowodowała wzrost wniosków i pozytywnych rozstrzygnięć w tej kwestii. Nic dziwnego, bo upadłość pozwala na pozbycie się długów i jest szansą na nowe życie bez zobowiązań. Dzięki planom spłaty (nie dłuższym niż 3 lata) można częściowo spłacić długi, a reszta ulega umorzeniu. Oczywiście osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą liczyć na całkowite umorzenie nawet bez realizacji planu spłaty wierzycieli(np. gdy Sąd uzna, że nie rokuje nadziei na poprawę sytuacji finansowej). Kwestie dotyczące postępowań upadłościowych nie są jednak tak proste dla osób prowadzących własne firmy. Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej trzeba najpierw przejść etap upadłości firmowej (nawet jeśli działalność jest zawieszona), a dopiero potem konsumenckiej. Warto podkreślić, że upadłość konsumencka jest przywilejem osoby fizycznej, tylko dłużnik może złożyć wniosek. Przy upadłości przedsiębiorcy z takim wnioskiem może wystąpić też niezadowolony wierzyciel, który na czas nie otrzymał zapłaty (zwykle takich wierzycieli musi być co najmniej dwóch). Oczywiście wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej pozwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet następnego dnia po zakończeniu jej prowadzenia.

Jeśli firma nie jest zadłużona problemu nie ma. Gorzej, gdy nie dołożona została staranność i firma posiada zobowiązania albo niezadowolonych wierzycieli. Wówczas w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek upadłość firmy. Tu przepisy stanowią, że taki wniosek nie może być złożony później niż do 30 dni od chwili utraty przez przedsiębiorcę zdolności płatniczych. Firma taką zdolność traci po upływie 3 miesięcy od upływu terminu płatności na rzecz wierzyciela.

W przypadku upadłości konsumenckiej nie są rozpatrywane zobowiązania firmowe. Umorzeniu mogą podlegać wyłącznie długi prywatne a w wyjątkowych tylko okolicznościach sąd może wziąć pod uwagę należności wynikające z prowadzonej działalności. Ma to miejsce jedynie w przypadku uwzględnienia klauzul „humanitaryzmu” i „względów słuszności”. Wiążą się najczęściej z oceną sytuacji zdrowotnej, podeszłego wieku zobowiązanego czy innych. Tylko wtedy w przypadku upadłości konsumenckiej osoby prowadzącej wcześniej działalność gospodarczą możliwe jest umorzenie zarówno długów prywatnych, jak i należności publicznoprawnych, np. składek ZUS.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie lipiec 2024
Kredyty hipoteczne porównanie lipiec 2024
Konta osobiste porównanie lipiec 2024
Konta oszczędnościowe porównanie lipiec 2024
Lokaty bankowe porównanie lipiec 2024