Ubezpieczenie CPI do kredytu

Decydując się na kredyt hipoteczny należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem kredytu. Zmniejsza ono ryzyko banku, ale i zabezpiecza klienta na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nas czeka w okresie spłaty kredytu, który sięga nawet 35 lat.

Ubezpieczenie CPI tj. Credit Protection Insurance jest ubezpieczeniem kredytobiorcy od zdarzeń, które uniemożliwią mu spłatę kredytu. Może ono polegać na ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy, polisy na życie, czasowej niezdolności do pracy, czy śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zwykle w przypadku utraty pracy czy niezdolności do pracy ( w zakresie objętym ochroną) firma ubezpieczeniowa spłaca od 6 do 12 rat kredytu. Ważne, by zapoznać się szczegółów z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zwłaszcza wyłączeniami. Rozwiązanie umowy czy utrata pracy z winy kredytobiorcy/ubezpieczonego zwykle nie rodzi prawa do wypłaty ubezpieczenia. Jeśli choroba, która wykluczyła nas z pracy powstała przed podpisaniem polisy tez marne szanse na odszkodowanie. „Kruczków” jest wiele.

W przypadku śmierci NNW ubezpieczenie obowiązuje od dnia podpisania umowy. Wówczas firma ubezpieczeniowa reguluje całość zadłużenia, czyli w całości spłaci kredyt.
Ile to kosztuje? Koszty samego kredytu są zwykle dość duże. Kredyt hipoteczny to decyzja na długie lata. Zwykle przynajmniej jedno ubezpieczenie wymagane jest przez bank. To dodatkowy koszt. Najczęściej stanowi on około 2 % kwoty kredytu i możliwe jest regulowanie opłat w ratach kredytowych. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie obliczyć, czy skorzystanie z danej propozycji jest dla nas atrakcyjne. Koniecznie trzeba przejrzeć zapisy warunków ubezpieczenia, gdyż zakres i koszty ochrony są zróżnicowane.

Ubezpieczenie CPI to drugie, po ustanowieniu hipoteki, zabezpieczenie spłaty kredytu, głównie dla banku. Z kredytem hipotecznym związane są takie polisy jak od utraty pracy, na życie, ubezpieczenie nieruchomości, niskiego wkładu własnego, pomostowe czy w razie choroby. Przy opcji możliwości wyboru warto wybrać pakiet podstawowy, stosunkowo tani i indywidualnie odbezpieczyć się w razie wystąpienia wymienionych zdarzeń. Banki zwykle narzucają nam firmę ubezpieczeniową, w której ma być podpisana polisa. Nie mogą nas zmusić do zawarcia tej konkretnej umowy, ale od tego często uzależniają warunki kredytowania, albo nawet odmawiają udzielenia kredytu.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie lipiec 2024
Kredyty hipoteczne porównanie lipiec 2024
Konta osobiste porównanie lipiec 2024
Konta oszczędnościowe porównanie lipiec 2024
Lokaty bankowe porównanie lipiec 2024