Lokaty z oprocentowaniem stałym czy zmiennym?

Lokaty są stale popularnym produktem inwestycyjnym, dostępnym w każdym banku. Są nisko oprocentowane, ale środki zdeponowane na lokatach są bezpieczne. Decydując się na takie inwestycje warto przemyśleć nie tylko czas, na jaki zawarta będzie umowa, ale również rodzaj odsetek. Do wyboru mamy oprocentowanie stałe i zmienne. Czym różnią się od siebie i na jakie warto postawić?

Oprocentowanie stałe to zdecydowanie większy komfort klienta – już z chwilą jej zakładania jesteśmy bowiem w stanie obliczyć, ile na niej zarobimy. Lokata o oprocentowaniu zmiennym nie daje nam takiej możliwości. W każdej chwili bowiem bank może zmienić oprocentowanie na niższe, choć zdarzają się sytuacje, że odsetki wzrosną. Zmiany są zależne od sytuacji gospodarczej, politycznej, inflacji w oparciu o które Narodowy Bank Polski zmienia stopy procentowe. Silne wzrosty gospodarcze, rosnąca inflacja to wskazówki dla inwestora, że prawdopodobnie stopy procentowe wzrosną. Spowolnienie rynku zwykle przejawia się obniżką stóp. Obserwując rynek jesteśmy więc w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jakie oprocentowanie przyniesie nam korzyści.

Trzymając się kilku zasad jesteśmy zdolni określić, czy stopy zmienne, czy też lokata ze stałym oprocentowaniem będzie lepszym rozwiązaniem, mniej ryzykownym. Zakładanie lokat w warunkach niskiego oprocentowania wraz ze wzrostem podstawowych wskaźników, czyli WIBOR i WIBID wzrośnie oprocentowanie lokaty. Stała stopa odsetek jest opłacalna w warunkach relatywnie wyższych stóp procentowych – wówczas nawet ze spadkiem nam i naszym oszczędnościom nic nie grozi, bo umowa odgórnie wskazuje czas trwania, termin zapadalności i oprocentowanie lokaty, które nie ulegną zmianie przez cały czas jej obowiązywania.

Warto podkreślić, że możliwe jest indywidualne negocjowanie oprocentowania lokaty. Przynajmniej kilka sposobów jest na tyle skutecznych, że warto je wypróbować przed podjęciem ostatecznej decyzji. To bank powinien zabiegać o nasze oszczędności, byśmy byli w lepszej pozycji w negocjacjach.

To też może Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie lipiec 2024
Kredyty hipoteczne porównanie lipiec 2024
Konta osobiste porównanie lipiec 2024
Konta oszczędnościowe porównanie lipiec 2024
Lokaty bankowe porównanie lipiec 2024